Ontwerp

IFS

Hoewel er veel kennis aanwezig is over keuze van glas voor een bepaalde toepassing ontwerpt IFS-SGT niet zelf. Wij hebben daarvoor een aantal partijen die ons met het ontwerp assisteren, of het nu glas voor gebouwen of infrastructuur is. De aan te leveren gegevens zijn in te passen in BIM modellen van de klant. Zo hebben we ten behoeve van modulaire geluidsschermen zelf onze aluminium profielen ontworpen. Daarnaast kunnen wij gebruik maken van de kennis die beschikbaar is bij kennisinstituten, waarmee wij goede relaties onderhouden. Deze instituten ondersteunen wij ook bij onderzoek door het leveren van modellen en het uitvoeren van proeven.