Glas voor waterkeringen

Glas voor waterkeringen

IFS-SGT heeft de mogelijkheid om gelaagd en (half)gehard glas tot 7 lagen in verschillende glasdiktes te leveren. In 2D gebogen kunnen wij tot 3 lagen leveren. Uit proeven van derden ten behoeve van een dijkverzwaring in Limburg is gebleken dat gehard gelaagd glas goed gebruikt kan worden om waar nodig onderdeel te zijn van een veilige dijk.